Poznaj nasz zespół

Joanna Buraczek

Jestem terapeutą, socjoterapeutą oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyłam szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa; z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – Brief Solution Focused Therapy – w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – gdzie cały czas podnoszę swoje kompetencje; Socjoterapii z Pomocą Psychologiczną, z Dialogu Motywującego.
Jestem pasjonatką metody Porozumienia Bez Przemocy – Nonviolent Communication (NVC). Ukończyłam studia magisterskie
na Uniwersytecie Gdańskim.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in.: w Towarzystwie Pomocy Im. Św. Brata Alberta, Towarzystwie Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” – gdzie pracowałam z Osobami w kryzysie, uzależnionymi
od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

Jestem założycielką Centrum Terapeutycznego Sięgam PoMoc.
Prowadzę zajęcia dla dziewcząt oraz kobiet (grupy warsztatowe, motywacyjne, wspierające) nt. akceptacji siebie i swojego ciała, radzenia sobie z własnymi emocjami, podwyższenia swojej samooceny oraz poczucia własnej wartości, a także na temat zaburzeń odżywiania,
a także zajęcia/warsztaty z dziećmi i młodzieżą w Szkołach.

Anna Kondracka

Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą oraz arteterapeutą. Ukończyłam szkolenie z BSFT (Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, Brief Solution Focused Therapy)
i w tym nurcie pracuję na co dzień.
Jestem zwolenniczką metody Porozumienia bez przemocy
(Nonviolent Communication) oraz Totalnej Biologii (Recall Healing).

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym.
Od ponad roku współpracuję z Centrum Terapeutycznym Sięgam poMoc- prowadząc sesje indywidualne, rodzinne, małżeńskie
oraz warsztaty rozwojowe.

Obszarem mojej pracy są m.in. Zaburzenia odżywiania, depresja, depresja poporodowa, zaburzenia lękowe, ataki paniki. 

Moją największą pasją jest rozwijanie szeroko pojętej samoświadomości poprzez medytację, jogę, litoterapię.
Moje życiowe motto to ,rozwiązania naszych trudności są w nas samych’.

Agata Szymańska

Jestem psychologiem, seksuologiem i edukatorem seksualnym.
Skończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe
z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS.
W Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi ukończyłam szkolenie
z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – w CTK nieustannie podnoszę swoje kompetencje. Wiedzę zdobywałam także w CMKP w Warszawie.

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Towarzystwie Wspieranie Potrzebujących „Przystań” oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.

Oprócz sesji indywidualnych/rodzinnych, prowadzę także grupy wsparcia dla młodzieży. Prowadzę także warsztaty z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi nt. umiejętności społecznych, dojrzewania, edukacji seksualnej.

Katarzyna Masica

Jestem terapeutą, pedagogiem z powołania, mediatorem oraz trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT0
– w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, a także szkolenie Kids Skill,
również w CTK w Łodzi.
Ukończyłam również szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
w Krakowie – Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa. Całe zawodowe życie pracuję z dziećmi i młodzieżą. Wspieram także rodziców/opiekunów we wzmacnianiu i poszerzaniu kompetencji rodzicielskich.

Pracuję z osobami dorosłymi w kryzysie, które doświadczają
m.in. zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, chorują na depresję, prowadzę grupy wsparcia dla młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, a także w szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Obecnie szkole się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSTF.

W pracy z ludźmi najbardziej lubię wydobywać ich potencjał i skarbnice mocnych stron!

Joanna Pytel

Jestem terapeutką oraz trenerką międzykulturową. Z wykształcenia jestem europeistką, a z pasji i praktyki animatorką społeczną. Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Walencji w ramach stypendium Erasmus. Odbyłam również roczny Wolontariat Europejski w Gruzji.

Pracuję z ludźmi w oparciu o ich mocne strony, niezależnie od tego,
czy jest to praca w charakterze animatorki społecznej, terapeutki czy trenerki. Energię daje mi wspieranie ludzi w osiąganiu wspólnych celów i praca zespołowa. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przy projektach międzykulturowych oraz społecznych
w Polsce i za granicą. Byłam mentorem dla wolontariuszy zagranicznych, pomagając im
w zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju wsparciu w sytuacjach dnia codziennego, reagowaniu na sytuacje trudne i stresujące.

Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi , prowadzę warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia w konwencji TSR. W swojej pracy wykorzystuję również model Porozumienia bez Przemocy oraz Edukacji międzykulturowej. Bliskie jest mi wspieranie osób z doświadczeniem imigranckim.

Prowadzę sesje i warsztaty w języku angielskim oraz hiszpańskim.

Jestem konkretnym człowiekiem w niekonkretnym świecie, otwartym
na nowych ludzi i wyzwania. Motywuje mnie wspólna wizja, poczucie sprawczości, możliwość angażowania się w rzeczy istotne.

Adrianna Sobczuk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogicznym.
Ukończyłam szkolenia z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.
Jestem pasjonatką nurtu BSFT.
Obecnie szkolę się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęłam w placówce wsparcia dziennego, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą będącymi w kryzysach oraz wspierałam ich w procesie usamodzielniania.
Dbałam również o ich przestrzeń do wspólnego spędzania czasu,
organizując dla nich wydarzenia specjalne.

Obecnie realizuję się jako nauczyciel terapeuta w szkole podstawowej, a także wspieram dzieci i młodzież w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej. Udzielam się także jako wolontariusz w eventach organizowanych na rzecz innych oraz w wieloletnich kwestach. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie podążanie za dzieckiem oraz wydobywanie mocnych stron z drugiego człowieka.

Lubię dzielić się swoją energią, wspólnie odnajdować pozytywne strony życia, czerpać radość z każdego osiągnięcia moich podopiecznych. W swoich działaniach kieruję się przekonaniem, iż każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny i zasługuje na dobro.

Paulina Ostrowska

Jestem psychologiem oraz terapeutą. Moja droga do miejsca, w którym jestem teraz, rozpoczęła się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie najpierw ukończyłam filologię polską
o specjalności nauczycielskiej, a następnie psychologię.
W tym czasie rozpoczęłam również pracę w obszarze NGO. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam działając metodą streetworkingu. Przez trzy lata pracowałam na gdańskich podwórkach, realizując projekty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Tę ścieżkę kontynuuję również obecnie,
pracując jako wychowawca młodzieży w placówce wsparcia dziennego.
Nabytą jak dotąd wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą
i ich rodzinami staram się stale rozwijać.

W tym celu ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a szkolenie w tym nurcie kontynuuję podczas zajęć II stopnia. Odbyłam również cykl szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” z zakresu metod wychowywania dzieci i młodzieży.

W mojej pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie świadomość, że każdy człowiek posiada swój własny obraz świata, a podążanie za nim i odkrywanie go jest kluczem do zrozumienia tej osoby i odpowiedniego, zindywidualizowanego wsparcia. Swoją rolę pojmuję jako towarzyszenie klientowi w ważnych i kluczowych momentach jego życia oraz współpracę z nim w kierunku upragnionej zmiany.

Natalia Barańska

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy. Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam też studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Od lat nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach. Najważniejsze z nich to: „Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa”
w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,
„Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza i terapia” „Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci
i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych”,
„Psychoterapia poznawczo – behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń”

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkołach i przedszkolach. Na codzień wspieram dzieci i młodzież w rozwoju, pracuję z osobami dorosłymi, które znalazły się
w sytuacjach kryzysowych, towarzyszę też rodzicom w poszerzaniu kompetencji wychowawczych. Bliskie jest mi podejście systemowe pracy z rodzinami. Inne obszary moich zainteresowań zawodowych to m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne oraz trauma.

Od pewnego czasu uczę się praktyki uważności, staram się ją stosować w życiu osobistym oraz w mojej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Aleksandra Narewska

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Akademii Morskiej na kierunku Towaroznawstwo ze specjalizacją Dietetyka i Usługi Żywieniowe.

Sama przez wiele lat chorowałam na anoreksję, którą ostatecznie udało mi się pokonać. Bogata w wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki i swoje własne doświadczenia pomagam tym, którzy również cierpią z powodu złej relacji z jedzeniem: chorują na zaburzenia odżywiania, bezskutecznie przez wiele lat próbują się odchudzać, zmagają się z uzależnieniem od jedzenia. Pokazuję, jak wyjść z błędnego koła, zmienić swoje życie, sylwetkę i cieszyć się jedzeniem.

Wierzę, że Ty też to potrafisz, a ja będę szczęśliwa mogąc pomóc Ci na tej drodze.
Aby jak najlepiej dbać o swoich pacjentów, swoją wiedzę stale poszerzam czytając aktualne doniesienia naukowe oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Centrum Terapeutyczne Sięgam poMoc

80-958, Wały Piastowskie 1, Gdańsk, Centrum Biznesu Zieleniak