Zespół

Joanna Buraczek

Jestem terapeutą, socjoterapeutą oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyłam szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa; z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – Brief Solution Focused Therapy – w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – gdzie uzyskałam certyfikat terapeuty SFBT; Socjoterapii z Pomocą Psychologiczną, z Dialogu Motywującego.
Jestem pasjonatką metody Porozumienia Bez Przemocy – Nonviolent Communication (NVC). Praktyczką metody Kids Skills i „dam radę”. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in.: w Towarzystwie Pomocy Im. Św. Brata Alberta, Towarzystwie Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” – gdzie pracowałam z Osobami w kryzysie, uzależnionymi
od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jestem założycielką Centrum Terapeutycznego Sięgam PoMoc.Prowadzę zajęcia dla dziewcząt oraz kobiet (grupy warsztatowe, motywacyjne, wspierające) nt. akceptacji siebie i swojego ciała, radzenia sobie z własnymi emocjami, podwyższenia swojej samooceny oraz poczucia własnej wartości, a także na temat zaburzeń odżywiania, a także zajęcia/warsztaty z dziećmi i młodzieżą w Szkołach.

Anna Kondracka

Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą oraz arteterapeutą. Ukończyłam szkolenie z BSFT (Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, Brief Solution Focused Therapy) i w tym nurcie pracuję na co dzień. Jestem zwolenniczką metody Porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication) oraz Totalnej Biologii (Recall Healing). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z klientem indywidualnym. Od ponad roku współpracuję z Centrum Terapeutycznym Sięgam poMoc- prowadząc sesje indywidualne, rodzinne, małżeńskie oraz warsztaty rozwojowe. Pracuję z klientami, którzy mierzą się z zaburzeniami odżywiania, depresją, depresją poporodową, zaburzeniami lękowymi. Pracuję także w obszarze wysokiej wrażliwości i pomagam zobaczyć jej MOC. Moją największą pasją jest rozwijanie szeroko pojętej samoświadomości poprzez medytację, jogę, litoterapię. Moje życiowe motto to ,rozwiązania naszych trudności są w nas samych’. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Katarzyna Masica

Jestem terapeutą, pedagogiem z powołania, mediatorem oraz trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu BSFT0 – w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, a także szkolenie Kids Skill, również w CTK w Łodzi. Ukończyłam również szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa. Całe zawodowe życie pracuję z dziećmi i młodzieżą. Wspieram także rodziców/opiekunów we wzmacnianiu i poszerzaniu kompetencji rodzicielskich. Pracuję z osobami dorosłymi w kryzysie, które doświadczają m.in. zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, chorują na depresję, prowadzę grupy wsparcia dla młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, a także w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Obecnie szkole się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – BSTF. W pracy z ludźmi najbardziej lubię wydobywać ich potencjał i skarbnice mocnych stron!

Dariusz Kondracki

Jestem Coachem po Business Coaching Academy ACC, a obecnie również w trakcie procesu akredytacji ICF. Z wykształcenia licencjonowany Socjolog na Uniwersytecie w Białymstoku, zawodowo Manager wyższego szczebla z 10 letnim doświadczeniem na stanowiskach managerskich w retailu. Prywatnie szczęśliwy członek 3osobowej rodziny, pasjonat poznawania świata i ludzi, a od niedawna zapalony motocyklista.
Swoją ścieżkę rozwoju zawodowego rozpocząłem jak większość z nas od pracy na stanowiskach niższego szczebla. Poprzez stały rozwój swoich kompetencji, szkolenia oraz co najważniejsze wyznaczony cel, awansowałem przechodząc przez wszystkie szczeble rozwoju w mojej branży. Do swojego doświadczenia dołożyłem coaching, który jest mi bardzo przydatny nie tylko w pracy zawodowej ale generalnie w wielu aspektach życia. Chętnie wesprę Cię w założeniach jakie sobie wyznaczyłeś.
Jeśli nie jesteś pewny czy i jak chcesz rozwijać się zawodowo, czy lub w jakim kierunku podnieść swoje kompetencje, jaki kierunek studiów/szkoły wybrać lub w związku z innymi decyzjami zawodowymi czy prywatnymi, mogę być osobą, która będzie z Tobą w procesie.
Podczas sesji coachingowych, które prowadzę możesz liczyć na moje pełne wsparcie w osiągnięciu celu, który Ty sobie wyznaczysz. Należy pamiętać, że zawsze realizujemy Twój cel.

Coaching który prowadzę:
🔸indywidualny
🔸grupowy
🔸w organizacji
🔸business coaching
🔸life coaching

Joanna Pytel

Jestem terapeutką oraz trenerką międzykulturową. Z wykształcenia jestem europeistką, a z pasji i praktyki animatorką społeczną. Ukończyłam szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Walencji w ramach stypendium Erasmus. Odbyłam również roczny Wolontariat Europejski w Gruzji. Pracuję z ludźmi w oparciu o ich mocne strony, niezależnie od tego, czy jest to praca w charakterze animatorki społecznej, terapeutki czy trenerki. Energię daje mi wspieranie ludzi w osiąganiu wspólnych celów i praca zespołowa. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przy projektach międzykulturowych oraz społecznych w Polsce i za granicą. Byłam mentorem dla wolontariuszy zagranicznych, pomagając im w zaaklimatyzowaniu się w nowym kraju wsparciu w sytuacjach dnia codziennego, reagowaniu na sytuacje trudne i stresujące. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi , prowadzę warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia w konwencji TSR. W swojej pracy wykorzystuję również model Porozumienia bez Przemocy oraz Edukacji międzykulturowej. Bliskie jest mi wspieranie osób z doświadczeniem imigranckim. Prowadzę sesje i warsztaty w języku angielskim oraz hiszpańskim. Jestem konkretnym człowiekiem w niekonkretnym świecie, otwartym na nowych ludzi i wyzwania. Motywuje mnie wspólna wizja, poczucie sprawczości, możliwość angażowania się w rzeczy istotne.

Adrianna Pera

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogicznym. Ukończyłam szkolenia z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu – i w tym nurcie nieustannie się szkolę. Pracuję zarówno z młodzieżą, dziećmi a także z osobami dorosłymi. Obszarem mojej pracy są zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia lękowe, szeroko rozumiany kryzys życiowy. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęłam w placówce wsparcia dziennego, gdzie pracowałam z dziećmi i młodzieżą będącymi w kryzysach oraz wspierałam ich w procesie usamodzielniania. Dbałam również o ich przestrzeń do wspólnego spędzania czasu, organizując dla nich wydarzenia specjalne. Pracowałam także jako nauczyciel terapeuta w szkole podstawowej, a także wspieram dzieci i młodzież w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej. Udzielam się także jako wolontariusz w eventach organizowanych na rzecz innych oraz w wieloletnich kwestach. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie podążanie za dzieckiem oraz wydobywanie mocnych stron z drugiego człowieka. Lubię dzielić się swoją energią, wspólnie odnajdować pozytywne strony życia, czerpać radość z każdego osiągnięcia moich podopiecznych. W swoich działaniach kieruję się przekonaniem, iż każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny i zasługuje na dobro.

Paulina Piernikarczyk

Jestem psychologiem oraz terapeutą.
Moja droga do miejsca, w którym jestem teraz, rozpoczęła się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie najpierw ukończyłam filologię polską o specjalności nauczycielskiej, a następnie psychologię. W tym czasie rozpoczęłam również pracę w obszarze NGO.

Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam działając metodą streetworkingu. Przez trzy lata pracowałam na gdańskich podwórkach, realizując projekty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Tę ścieżkę kontynuowałam, pracując jako wychowawca młodzieży w placówce wsparcia dziennego.

Obecnie zajmuję się działaniami w projekcie aktywizacji zawodowej osób dorosłych. Pracuję również jako psycholog szkolny z dziećmi i rodzicami. Nabytą jak dotąd wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy terapeutycznej staram się stale rozwijać. W tym celu ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także zaawansowane szkolenie z dialogu motywującego w PTDM.

Odbyłam również cykl szkoleń prowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” z zakresu metod wychowywania dzieci i młodzieży. W mojej pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie świadomość, że każdy człowiek posiada swój własny obraz świata, a podążanie za nim i odkrywanie go jest kluczem do zrozumienia tej osoby i odpowiedniego, zindywidualizowanego wsparcia.

Swoją rolę pojmuję jako towarzyszenie klientowi w ważnych i kluczowych momentach jego życia oraz współpracę z nim w kierunku upragnionej zmiany. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Anna Słodownik

Jestem absolwentką studiów na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika szkolna, psychologia kliniczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz integracji sensorycznej z elementami terapii behawioralnej.
Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jestem w trakcie studiów z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.
Na co dzień pracuję jako pedagog, będąc towarzyszem w odkrywaniu świata dla grupy wyjątkowych, młodych ludzi.
Zachęcam młodzież do pozostawania w kontakcie ze swoimi emocjami, uczę uważności i postawy szacunku dla wszystkiego co żyje.
Nieustannie rozwijam się podczas kolejnych kursów i szkoleń podnoszących moje kompetencje zawodowe.
Bliska jest mi również filozofia Jaspera Juula
i Porozumienie bez przemocy.
Mottem przewodnim są słowa Diane von Furstenberg: „Jesteś tym, który posiada klucze do twojej istoty. Nosisz paszport do własnego szczęścia”. W swojej pracy skupiam się na zasobach osób, z którymi wchodzę w relacje. Staram się pokazać moc sprawczą, która drzemie w każdym z nas.
Prywatnie jestem zagorzałą czytelniczką książek,
kociarą i fanką wspinaczki.

Chciałabym aby każdy człowiek zapisał w pamięci słowa A.A. Milne:
„Always remeber, you are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think and
loved more than you know”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Daria Jaszczyńska

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS, posiadającą również cenne umiejętności zdobyte podczas szkolenia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT) na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Pasja do pracy z dziećmi i młodzieżą znalazła wyraz w ciągłym doskonaleniu zawodowym, obecnie rozwijam się w ramach dwuletnich studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.
 
Swoje fundamenty doświadczenia wypracowałam pełniąc role osoby wspierającej rozwój dzieci do lat 7, nauczyciela wspomagającego w przedszkolu językowym oraz edukatora studentów z zakresu pracy z dziećmi z pieczy zastępczej. Aktualnie angażuję się jako psycholog dziecięcy i terapeuta specjalizujący się w pracy z dziećmi z autyzmem.
 
W praktyce zawodowej kieruję się zasadami metody porozumienia bez przemocy (Nonviolent Communication), tworząc atmosferę pełną zrozumienia, szacunku i empatii. Moje podejście do terapii opiera się na współpracy z klientami, wspierając ich w odnalezieniu skutecznego rozwiązania i rozwijaniu zdolności adaptacyjnych.
Wierzę, że każdy zasługuje na wsparcie i zrozumienie w procesie samorozwoju.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 
Moja myśl przewodnia to: „Wspólnie odkrywajmy drogę do równowagi i harmonii, budując mosty porozumienia i akceptacji.”

Katarzyna Sebestjaniuk

Z Wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą i hipnoterapeutą oraz dietetykiem. Ukończyłam Uniwersytet SWPS w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na kierunku dietetyka. Nieustannie poszerzam wiedzę na licznych kursach i szkoleniach. Ukończyłam kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie z metody ‘“Kids’ Skills – Dam radę! Jestem z Ciebie dumny!”, terapii behawioralnej w teorii i praktyce oraz psychodietetyki
w praktyce.

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w nurcie BSFT (brief solution focused)therapy, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach). Moją pasją jest wspieranie ludzi w rozwoju. Kieruję się naturalną ciekawością i chęcią poznania drugiego człowieka, uważam, że każdy zasługuje na akceptację takim jakim jest. Wierzę, że każdy z nas jest wyjątkowy i posiada zasoby, aby się rozwijać.

Na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym, gdzie wspieram swoich podopiecznych w podejmowaniu nowych wyzwań życiowych oraz odkrywaniu talentów i rozwijaniu kolejnych umiejętności.

Oprócz tego pracuję w przedszkolach, gdzie staram się, aby praca terapeutyczna z dziećmi była przede wszystkim dobrą zabawą. Jestem zwolenniczką rodzicielstwa bliskości, w pracy podążam za dzieckiem, kładę duży nacisk na naukę samoregulacji, radzenia sobie z emocjami i doświadczenie akceptującej, autentycznej relacji.

Prywatnie uwielbiam podróże, ciekawą literaturę i jestem miłośniczką kotów.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Anna Wilczyńska

Z wykształcenia jestem psychologiem oraz pedagogiem. Ukończyłam Uniwersytet Gdański na kierunkach: psychologia dzieci i młodzieży, psychologia organizacji i zarządzania oraz pedagogika resocjalizacyjna.
Stale poszerzam zakres swoich kompetencji, biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach, m.in. z zakresu budowania relacji interpersonalnych, motywowania, coachingu czy neuroedukacji. Ukończyłam również szkolenie z Terapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, a także I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w tym nurcie
zamierzam dalej się kształcić i podnosić swoje kompetencje.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach, wykonujących zadania związane m.in. z udzielaniem wsparcia emocjonalnego osobom dorosłym, będącym w kryzysie oraz przeciwdziałaniem marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Do obszarów moich zainteresowań zawodowych należą m.in. zaburzenia depresyjne, żałoba, zaburzenia lękowe, problematyka psychologii stresu i radzenia sobie z nim oraz wzmacniania szeroko rozumianej odporności psychicznej.
Pracuję zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. W swojej codziennej pracy w placówce oświatowej staram się pochodzić indywidualnie do każdego młodego człowieka oraz rodziny, towarzysząc im i wspierając w ważnych momentach życiowych lub kryzysach. Uważam też, że niezależnie od zgłaszanych przez klienta trudności bardzo ważne jest nawiązanie bezpiecznej relacji, która będzie bazą do dalszej współpracy i odkrywania potencjału i zasobów drugiej osoby.

Katarzyna Matysek

Jestem psychologiem oraz trenerem TUS, na co dzień pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W zakresie moich zainteresowań leżą terapia zaburzeń odżywiania i objawów psychosomatycznych, metoda Self-Reg, model Porozumienia Bez Przemocy, a także self-care i ciałopozytywność oraz mindfullness i techniki relaksacyjne.

W 2022 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, a także szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Ośrodku szkoleniowo-terapeutycznym Integri TSR.
Od lat nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach, kursach, webinarach, konferencjach i seminariach z zakresu terapii TUS, terapii dzieci lękowych oraz zmagających się z depresją, pracy z dzieci z ADHD i dzieci z autyzmem, tematyki uzależnień, interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia samobójstwem, wsparcia psychologicznego w sytuacji dotknięcia przemocą domową. Wsród nich najważniejszymi były: „Self-reg dla specjalistów”, „Praca z klientem zmagającym się z
zaburzeniami odżywiania w ujęciu TSR”, „Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży” oraz „Wstęp do NVC”. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Fundacji dl Ludzi Potrzebujących „Gniazdo” w Katowicach, gdzie pracowałam z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w Centrum Terapii i Rozwoju „Skarb” w Mikołowie, prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci, a także w przedszkolach i szkołach, pomagając dzieciom i młodzieży w zmaganiu się z problemami w codziennym funkcjonowaniu.
Obszarem mojej pracy są przede wszystkim problemy w regulowaniu emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi, zaburzenia odżywiania, stany depresyjne
i lękowe.

Marcin Buraczek

Jestem terapeutą w trakcie certyfikacji, współzałożycielem Centrum Terapeutycznego Sięgam poMoc. A także pedagogiem oraz politologiem. 

Specjalizuję się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jestem pasjonatem metody NVC (porozumienie bez przemocy), a także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Ukończyłem szkolenia z zakresu zastosowania terapii z klientem z objawami depresyjnymi i myślami samobójczymi, a także z zaburzeniami lękowymi; dodatkowo w obszarze osób poruszających się w obszarze agresji i przemocy, a także kryzysów zdrowia psychicznego. W pracy terapeutycznej kluczowe jest dla mnie podążanie za klientem, poszukiwanie wspólnie rozwiązań, praca na zasobach i dewiza nurtu TSR „jeśli coś działa, róbmy tego więcej.”

Doświadczenie zawodowe zdobyłem w trójmiejskich organizacjach pozarządowych, m.in. z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, pracując m.in. z osobami wykluczonymi społecznie oraz zawodowo, które mierzą się z wypaleniem zawodowym.

Prywatnie – zapalony podróżnik, degustator regionalnych kuchni, psi oraz koci tata 🙂

„Nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być w życiu pewnym to zmiana” T.Canavan.

Magdalena Kubas

Magdalena Kubas-Lepka

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wykształcenie zdobywałam w Wyższej Szkole Dziennikarstwa oraz na Uniwersytecie Gdańskim.
W praktyce i z zamiłowania jestem menadżerem z olbrzymią dozą empatii i poczuciem humoru. W życiu osobistym i zawodowym kieruję się podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniu, stąd ukończenie szkolenia I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam również II stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, gdzie szkoliłam się w obszarach: pomoc terapeutyczna osobom poruszającym się po świecie agresji i przemocy, różnorodności metody TSR w kontekście kryzysów zdrowia psychicznego, pracy terapeutycznej i pomocowej TSR w obszarze tez. „Uzależnień” od substancji psychoaktywnych oraz pracy z parą i pracy z rodziną w nurcie TSR/PSR.
 
Wieloletnia praca własna jest dla mnie niezbędna w empatyzowaniu z każdym napotkanym człowiekiem, jak również w znajdowaniu pozytywów jakiejkolwiek sytuacji. U mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna! Swoją energię czerpię z osobistego wachlarza kolorowych doświadczeń życiowych oraz ludzi, którymi się otaczam. Ważny jest dla mnie życiowy balans, czas dla siebie, czas na rozwój, czas z bliskimi i czas na odpoczynek.
 
Jestem dobrym słuchaczem. Istotne jest dla mnie również działanie, jednocześnie szanuję tempo zmian każdej indywidualności. Jesteśmy różni i to jest piękne!
Moją misją było i jest pomaganie innym; robienie rzeczy ważnych oraz kreowanie pozytywnego rozwoju w podejściu do codzienności.
Natalia

Natalia Barańska

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy. Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam też studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Od lat nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach i szkoleniach. Najważniejsze z nich to: „Integratywna Systemowa Psychoterapia Krótkoterminowa”
w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie,
„Zaburzenia osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych – diagnoza i terapia” „Pomiędzy chorobą psychiczną a zaburzeniami zachowania dzieci
i młodzieży – diagnostyka i planowanie interwencji terapeutycznych”,
„Psychoterapia poznawczo – behawioralna – skuteczne techniki pracy i interwencji stosowane w różnych obszarach zaburzeń”. Obecnie szkolę się w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkołach i przedszkolach. Na codzień wspieram dzieci i młodzież w rozwoju, pracuję z osobami dorosłymi, które znalazły się
w sytuacjach kryzysowych, towarzyszę też rodzicom w poszerzaniu kompetencji wychowawczych. Bliskie jest mi podejście systemowe pracy z rodzinami. Inne obszary moich zainteresowań zawodowych to m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne oraz trauma.

Od pewnego czasu uczę się praktyki uważności, staram się ją stosować w życiu osobistym oraz w mojej pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Jagoda Król

W 2021r. zostałam absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, współpracującego z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Tam ukończyłam kierunek: Logopedia ze specjalnością nauczycielską, a w tej chwili jestem na drugim roku studiów magisterskich, które będą mnie uprawniać do bycia Neurologopedą i Logopedą Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Jestem Terapeutką Ręki I i II stopnia. Ukończyłam również kurs języka migowego na poziomie A1. Odbyłam wiele szkoleń przygotowujących mnie do pracy z zaburzeniami, które spotykałam na swojej drodze zawodowej.

Mam doświadczenie w pracy z Osobami z Niepełnosprawnościami, dorosłymi z zaburzeniami miofunkcjonalnymi, dziećmi w wieku przedszkolnym, a także w wieku 0-3 lata. Pracowałam jako logopeda w przedszkolu, centrum terapeutycznym, żłobku, a także w gabinecie logopedycznym.

Bardzo lubię pracę z dziećmi, ale inspiruje mnie także praca z dorosłymi, którzy tak samo jak maluchy, potrzebują pomocy w zakresie logopedycznym.

Logopedia jest dla mnie ciekawym kierunkiem, ponieważ ma wiele do zaoferowania – jest to kierunek interdyscyplinarny. Moja praca może polegać na przeprowadzaniu terapii z dorosłymi z zaburzeniami głosu, oddychania, słuchu, a także afatykami i dyzartrykami – po udarach mózgu, po badanie noworodków, mających problemy z pobieraniem pokarmu, wreszcie może polegać na korygowaniu wad wymowy u osób w każdym wieku.

W mojej pracy skupiam się na drugiej osobie. Szukam rozwiązań, które będą dobre dla danego pacjenta. Do osoby, z którą pracuję podchodzę holistycznie, biorę pod uwagę jej zainteresowania i staram się, by przygotowana przeze mnie terapia była ciekawa i skuteczna.

Aleksandra Narewska

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Dietetyka oraz Akademii Morskiej na kierunku Towaroznawstwo ze specjalizacją Dietetyka i Usługi Żywieniowe.

Sama przez wiele lat chorowałam na anoreksję, którą ostatecznie udało mi się pokonać. Bogata w wiedzę z zakresu dietetyki, psychodietetyki i swoje własne doświadczenia pomagam tym, którzy również cierpią z powodu złej relacji z jedzeniem: chorują na zaburzenia odżywiania, bezskutecznie przez wiele lat próbują się odchudzać, zmagają się z uzależnieniem od jedzenia. Pokazuję, jak wyjść z błędnego koła, zmienić swoje życie, sylwetkę i cieszyć się jedzeniem.

Wierzę, że Ty też to potrafisz, a ja będę szczęśliwa mogąc pomóc Ci na tej drodze.
Aby jak najlepiej dbać o swoich pacjentów, swoją wiedzę stale poszerzam czytając aktualne doniesienia naukowe oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.