Kontrakt

Kontrakt terapeutyczny to umowa między Pacjentem, a Psychoterapeutą, określająca warunki współpracy terapeutycznej.

1. Czas trwania procesu terapeutycznego lub cyklu konsultacji jest uzgadniany indywidualnie z terapeutą i jest oparty na potrzebach, i celach Pacjenta,

2. Sesje odwołujemy maksymalnie na dzień przed planowanym spotkaniem. W przypadku odwołania sesji w dniu – jest ona płatna,

3. W przypadku spóźnienia – płaci się za całą sesję terapeutyczną. Nie jest ona przedłużana,

4. Kontakt z terapeutą między sesjami (telefoniczny, SMS, poprzez FB/IG) jest możliwy, jedynie po wcześniejszym ustaleniu tego z terapeutą,

5. Sesje online opłacamy na dzień przed sesją, bądź w dniu sesji,

6. Sesje online odbywają się poprzez: Messenger, Skype, bądź WhatsApp,

7. W przypadku terapii z osobą nieletnią, niezbędny jest (w trakcie procesu terapeutycznego) kontakt z osobą dorosłą – rodzicem, bądź opiekunem prawnym,

8. Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane przez terapeutę, z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Życzymy Państwu by proces terapeutyczny, przez który będziecie przechodzić – był dla Was jak najbardziej owocny, pełen MOCy, skoncentrowany na tym, co Państwa dobre.